top of page

COM SERÀ LA CORNELLÀ DEL FUTUR?

Compartim un espai d’esperança de canvi i d’orgull de viure en aquesta ciutat.

Ens estimem Cornellà i tenim les propostes i l’energia que cal per millorar-la.

Així volem que sigui la Cornellà del futur.

Façana s 02ud.jpg
Citilab 02.jpg
Las mujeres que juegan a voleibol

VERDA

Apostem per una ciutat més sostenible, que redueixi les actuals emissions i les diferents contaminacions. Una ciutat que transita cap a una economia circular i el residu zero, avançant en el reciclatge i la reutilització a tots els barris i sectors.

Una ciutat que promou els béns comuns en benefici de tothom i que aposta per una energia neta, renovable i accessible.

Una Cornellà que preservi els espais naturals del riu i la seva biodiversitat, que tracti els animals de forma ètica i responsable.

DE DRETS I OPORTUNITATS

Una ciutat que garanteixi els drets bàsics de tothom però que també ofereixi oportunitats per créixer. Per això apostem per la tarifació social dels preus públics com a eina d’equitat, i per protegir el dret a l’habitatge, el dret a la salut i el dret d’accés a la cultura com a eines imprescindibles per garantir una vida digna.

Una ciutat que cuida de la seva gent, des dels infants i els joves fins la gent gran. Que promou la redistribució equitativa de la cura.

FEMINISTA

La justícia de gènere i LGTBI+ ha de ser una prioritat transversal del conjunt de les polítiques públiques de la Cornellà del futur. 


Una ciutat amb perspectiva de la diversitat sexual i de gènere i l’eliminació de les desigualtats i violències que es deriven de l’orientació sexual, la identitat de gènere i les diferències en el desenvolupament sexual.

Can Bagueria.jpg
WTC 01.jpg
Plç._Josep_Tarradelles_01.jpg

OBERTA I DEMOCRÀTICA

Un ajuntament transparent, que rendeix comptes i que fomenta la participació ciutadana.


Que promou l’associacionisme i la iniciativa social com a peça indispensable en el reforç de la cohesió social.


Una ciutat solidària compromesa amb la cultura i la memòria democràtica, els drets humans, la cooperació i la cultura de la pau.

INNOVADORA

Una ciutat que aposta per una nova economia verda i socialment responsable, generadora d’ocupació de qualitat i que protegeix el talent i el futur dels seus veïns i veïnes.

Un planejament urbanístic amb funció social i comunitària, que promou espais urbans accessibles per a tothom, i que alhora conjuga una innovació urbana amb la protecció dels teixits històrics, el patrimoni arqueològic, arquitectònic, el paisatge, les trames urbanes i els referents que mantenen vincles emocionals amb el territori.

EDUCADORA

Una ciutat compromesa amb l’educació al llarg de la vida com a principal eina d’empoderament i desenvolupament ciutadà.


Una ciutat que lluita contra la segregació escolar, apostant per l’educació inclusiva, el lleure educatiu, l’esport i la cultura com branques d’un mateix projecte de ciutat cohesionada socialment.

La ciutat del futur: Problemas a resolver
La ciutat del futur: Bienvenidos
bottom of page